Monday, 29/11/2021 - 09:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH-THCS Hòa Bình
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 11 : 142
Năm 2021 : 3.481

Kế hoạch tiếp tục ôn tập tại nhà trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/2/2021 đến ngày 28/2/2021

PHÒNG GD & ĐT TP KON TUM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH&THCS HÒA BÌNH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 06/KH-TH&THCS                                                         Kon Tum, ngày 16  tháng 2 năm 2021

 KẾ HOẠCH
Tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 17/2/2021 đến 28/2/2021 

Thực hiện Công văn số 234/SGDĐT-GDTrH ngày 15/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Công văn số 121/PGDĐT-CMTHCS ngày 16/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về việc tiếp tục dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ; 
Trường TH&THCS Hòa Bình xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập tại nhà trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
  1. Phối hợp chặt chẽ với trạm Y tế xã Hòa Bình và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của xã triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 
2. Hướng dẫn dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà 
2.1. Các môn học:
 - Đối với cấp Tiểu học: Tập trung chủ yếu vào hai môn Toán, Tiếng Việt. 
- Đối với cấp Trung học cơ sở: Nhà trường chọn 3 môn để tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà gồm các môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 
 2.2. Yêu cầu về nội dung kiến thức
 Trong khung thời gian năm học (từ ngày 17 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021)
    Chỉ đạo các tổ/ nhóm chuyên môn phối hợp, thống nhất để biên soạn nội dung ôn tập đảm bảo phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với số lượng bài tập và thời lượng học tập, tránh gây quá tải cho học sinh; đồng thời có phương án hướng dẫn học sinh ôn tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tổ chức biên soạn nội dung ôn tập, in ấn, phô tô; giao nội dung ôn tập đến tận nhà cho học sinh; đồng thời, hướng dẫn học sinh ôn tập, hoàn thành nhiệm vụ và thu kết quả học tập của học sinh.
    Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn rà soát, bổ sung nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên học sinh trong thời gian dạy học ôn tập phù hợp.
Nhà trường phối hợp tốt với chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh trong công tác quản lý học sinh và tổ chức có hiệu quả công tác học tập của học sinh tại nhà.
    3. Tổ chức thực hiện:
    Tổ trưởng các tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên căn cứ vào kế hoạch này, để thực hiện nghiêm túc.
Trên đây là kế hoạch vận động học sinh ra lớp năm học 2020-2021 của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Bình./.

Nơi nhận :                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (b/c);
-BGH(c/đ)
-Giáo viên(t/h)                           
- Lưu: VT