Monday, 29/11/2021 - 09:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH-THCS Hòa Bình
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 11 : 141
Năm 2021 : 3.480

Thời khóa biểu lần 1 năm học 2015 - 2016

THỜI KHÓA BIỂU CỦA TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG (Áp dụng từ ngày 17/08/2015): Khối 6 + 8 buổi chiều; Khối 7 + 9 buổi sáng
Tài liệu đính kèm: Tải về

Thứ

T

9A

9B

7A

7B

7C

8A

8B

8C

6A

6B

6C

 

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

AV (Hà)

Sinh (Bé)

Địa (Lương)

C.Nghệ (Hạnh)

Lý (Thủy)

AV(An)

2

Văn (Hương)

Toán (Ba)

Sử (Cúc)

Toán (Thanh)

Địa (Kim)

Lý (Thủy)

Văn(Định)

Sinh (Bé)

AV (An)

Cnghệ(Hạnh)

Văn(Nguyệt)

3

Hóa (Phương)

Toán (Ba)

Họa (Huy)

Văn (Cúc)

Toán (Thanh)

Sử (Thơm)

Nhạc(Hải)

Văn(Định)

Toán (Lân)

AV(Hà)

Địa(Lương)

4

Toán (Ba)

Văn (Hương)

Sinh (Thủy)

Văn (Cúc)

Toán (Thanh)

Văn(Hồng)

C.Nghệ (Hạnh)

Văn(Định)

Địa (Lương)

TCT (Lân)

Lý(Thủy)

5

Toán (Ba)

Văn (Hương)

 

 

 

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

3

1

TCAV(Hồng)

Văn (Hương)

Toán (Thanh)

Sinh (Thủy)

Địa (Kim)

GDCD(Lương

AV (Hà)

Toán (Điệp)

Sinh (Bé)

Toán (Lân)

Cnghệ(Hạnh)

2

Văn (Hương)

Nhạc (Hải)

Toán (Thanh)

AV (Hồng)

Sử (Kim)

Địa (Lương

Hóa (Vân)

Toán (Điệp)

Lý (Thủy)

Toán(Lân)

TCAV(Hà)

3

Sử (Định)

Sinh (Thủy)

Nhạc (Hải)

TCT (Thanh)

AV (Hồng)

Sinh (Bé)

Lý (Thủy)

AV (Hà)

Văn (Thơm)

CNghệ(Hạnh)

Toán(Lân)

4

TCT(Ba)

Sử (Định)

AV (Hồng)

Sử (Kim)

Toán (Thanh)

C.Nghệ(Hạnh)

Toán (Điệp)

Lý (Thủy)

Văn (Thơm)

Sinh (Bé)

Toán(Lân)

5

Nhạc (Hải)

TCT(Ba)

 

 

 

Sử (Thơm)

Toán (Điệp)

C.Nghệ(Hạnh)

 

 

 

 

 

4

1

Hóa (Phương

AV (An)

TCT (Thanh)

GDCD(Hồng)

Nhạc (Hải)

Toán (Ba))

Sử (Thơm)

C.Nghệ(Hạnh)

GDCD (Nguyệt)

Địa (Lương)

TCT(Lân)

2

Lý (Thủy)

AV (An)

Toán (Thanh)

Nhạc (Hải)

AV (Hồng)

Toán (Ba)

Hóa (Vân)

GDCD(Lương)

Văn (Thơm)

Văn(Nguyệt)

Toán(Lân)

3

AV (An)

Hóa (Phương)

GDCD(Hồng)

Toán (Thanh)

Lý (Thủy)

Hóa (Vân)

Địa (Lương)

Sử (Thơm)

Toán (Lân)

Văn(Nguyệt)

Cnghệ(Hạnh)

4

AV (An)

Lý (Thủy)

AV (Hồng)

Toán (Thanh)

GDCD(Hồng)

C.Nghệ (Hạnh)

GDCD(Lương)

TCH (Vân)

Toán (Lân)

Họa (Huy)

GDCD(Nguyệt)

5

 

 

 

 

 

Họa (Huy)

C.Nghệ (Hạnh)

Hóa (Vân)

 

 

 

 

 

5

1

Văn (Hương)

TCAV(Hồng)

Địa (Kim)

Sinh (Thủy)

Văn (Cúc)

Toán (Ba)

Văn(Định)

AV (Hà)

TCT (Lân)

Nhạc (Hải)

Sinh(Bé)

2

Văn (Hương

Sinh (Thủy)

Văn (Cúc)

AV (Hồng)

Sử (Kim)

Toán (Ba)

Văn(Định)

Sinh (Bé)

C.Nghệ (Hạnh)

TCAV(Hà)

Toán(Lân)

3

Địa (Lương)

Hóa (Phương)

Sử (Cúc)

AV (Hồng)

C.Nghệ(Hạnh)

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

4

C.Nghệ (Hạnh)

Địa (Lương)

AV (Hồng)

Địa (Kim)

Sinh (Thủy)

 

 

 

 

 

 

5

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán (Ba)

Lý (Thủy)

Toán (Thanh)

C.Nghệ (Hạnh)

Văn (Cúc)

Văn(Hồng)

Văn(Định)

Hóa (Vân)

TCAV (An)

AV (Hà)

Văn(Nguyệt)

2

Toán (Ba)

C.Nghệ (Hạnh)

Lý (Thủy)

Toán (Thanh)

Văn (Cúc)

Văn(Hồng)

Họa (Huy)

Văn (Định)

AV (An)

Sử (Kim)

Văn(Nguyệt)

3

Lý (Thủy)

Toán (Ba)

C.Nghệ (Hạnh)

Văn (Cúc)

Toán (Thanh)

AV (Hà)

TCH (Vân)

Sử (Thơm)

Sử (Kim)

Sinh (Bé)

Họa(Huy)

4

Sinh (Thủy)

Toán (Ba)

Văn (Cúc)

Lý (Thủy)

TCT (Thanh)

TCH (Vân)

Sử (Thơm)

AV (Hà)

Họa (Huy)

GDCD(Nguyệt)

Sử(Kim)

5

 

 

 

 

 

Hóa (Vân)

AV (Hà)

Họa (Huy)

Văn (Thơm)

Văn(Nguyệt)

Sinh(Bé)

 

 

7

1

Văn (Hương)

Địa (Lương)

Văn (Cúc)

Địa (Kim)

AV (Hồng)

Sinh (Bé)

AV (Hà)

Toán (Điệp)

AV (An)

Văn(Nguyệt)

Nhạc (Hải)

2

Sinh (Thủy)

GDCD (Lương)

Văn (Cúc)

Sử (Kim)

Họa (Huy)

AV (Hà)

Sinh (Bé)

Toán (Điệp)

Nhạc (Hải)

Toán(Lân)

Văn(Nguyệt)

3

GDCD (Lương)

Văn (Hương)

Sinh (Thủy)

Họa (Huy)

Văn (Cúc)

Nhạc(Hải)

Toán (Điệp)

Văn (Định)

Sinh (Bé)

Toán(Lân)

AV(An)

4

Địa (Lương)

Văn (Hương)

Địa (Kim)

Văn (Cúc)

Sinh (Thủy)

Văn(Hồng)

Toán (Điệp)

Nhạc(Hải)

Toán (Lân)

AV(Hà)

AV(An)

 

 

SHL (Hương)

SHL (Phương)

SHL (Huy)

SHL (Kim)

SHL (Thủy)

SHL (Hồng)

SHL (Hải)

SHL(Định)

SHL (An)

SHL (Hà)

SHL (Nguyệt)

 

Tác giả: [Kontum]
Nguồn: huynhthuckhang.kontumcity.edu.vn